CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE EMERALD GOLF VIEW 09/04/2022

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/04/2022
Đổ bê tông cột-vách, dầm-sàn tầng 36

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/04/2022
Đổ bê tông cột-vách, dầm-sàn tầng 36
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/04/2022
Đổ bê tông cột-vách, dầm-sàn tầng 36
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/04/2022
Đổ bê tông cột-vách, dầm-sàn tầng 36
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 05/04/2022
Thi công coppha, cốt thép cột vách tầng 35-36 và dầm sàn tầng 36 tháp B
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE EMERALD GOLF VIEW 09/04/2022
Đổ bê tông cột-vách, dầm-sàn tầng 36 tháp B