Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/05/2022
Đổ bê tông cột vách tầng 40-kỹ thuật (tầng 41) và dầm sàn tầng kỹ thuật tháp B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/05/2022
Đổ bê tông cột vách tầng 40-kỹ thuật (tầng 41) và dầm sàn tầng kỹ thuật tháp B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 26/05/2022
Thi công coppha, cốt thép cột vách tầng 40- kỹ thuật (tầng 41) và dầm sàn tầng kỹ thuật