Thi công cánh cửa sổ lùa

Nghiệm thu lớp 2 chống thấm khu vực bồn hoa
Thi công ốp lát và chà ron sảnh thang, hành lang các tầng