Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 13/07/2021
Thi công tầng 10–>11 block A
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 13/07/2021
Thi công tầng 10–>11 block A
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 13/07/2021
Thi công coffa 1/2 sàn tầng 10 block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 13/07/2021
Thi công coffa 1/2 sàn tầng 10 block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 13/07/2021
Thi công coffa 1/2 sàn tầng 10 block B
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 13/07/2021
Toàn cảnh công trường