Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/05/2021
Lắp dựng ván khuôn sàn tầng 6 zone 2

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/05/2021
Defect & vệ sinh ván khuôn, thép dầm sàn tầng 6 zone 3

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/05/2021
Lắp giáo chống sàn tầng 7 zone 1

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 14/05/2021
Lắp dựng thép hồ bơi sàn tầng 6