Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/04/2021
Lắp dựng coppha, cốt thép dầm sàn tầng 5

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/04/2021
Thi công sàn tầng 5

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/04/2021
Thi công sàn tầng 5

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 16/04/2021
Thi công sàn tầng 5

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View
Lắp dựng cần bơm BT

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View
lắp dựng cần bơm BT