Hình ảnh thi công dự án ngày 16/08/2022

The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View
The Emerald Golf View