Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 22/05/2021
Lắp đặt thép sàn tầng 6 – zone 2

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 22/05/2021
Lắp đặt thép sàn tầng 6 – zone 2

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 22/05/2021
Lắp dựng ván khuôn bể bơi tầng 6

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 22/05/2021
Đặt ống âm hệ ME bể bơi

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 22/05/2021
Lắp giáo chống, ván khuôn sàn tầng 7 zone 1

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 22/05/2021
Lắp ván khuôn cột – vách tầng 6 –> 7 zone 3