Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 28/05/2021
Lắp dựng giáo chống, ván khuôn dầm sàn tầng 7 block A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 28/05/2021
Lắp dựng giáo chống, ván khuôn dầm sàn tầng 7 block A

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 28/05/2021
Lắp dựng thép lõi thang mát tầng 6–> block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 28/05/2021
Lắp dựng coffa nhôm vách-cột tầng 6–>7 block B

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 28/05/2021
Lắp dựng coffa nhôm vách-cột tầng 6–>7 block B