Kính gửi: Quý Khách hàng/Dear Customers

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Lê Phong (Công ty) xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cám ơn chân thành đến Quý khách đã tin tưởng, đồng hành cùng Công ty và Dự án Khu Nhà Ở Thương Mại Dịch Vụ Cao Tầng Lê Phong Bình Dương – The Emerald Golf View trong suốt thời gian qua.

First of all, Le Phong Investment and Development Company Limited (Company) would like to send greetings, best wishes and sincere thanks to you for trusting and accompanying the Company and Le Phong Binh Dương High – Rise Commercial Services Residential Buildings Project– The Emerald Golf View during the past time.

Để đáp lại phần nào tình cảm, sự tin tưởng mà Quý Khách hàng đã dành cho Công ty và Dự án The Emerald Golf View, bằng thông báo này, Công ty trân trọng thông tin đến Quý khách hàng Chương Trình Tri Ân Khách Hàng – Đồng Hành An Cư” như sau:

To partially respond to the love and trust that Customers have given to the Company and The Emerald Golf View Project, with this announcement, the Company respectfully informs customers Customer Appreciation Program – Settling Down Together as follows:

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG/ PROGRAM CONTENT AND BENEFIT CONDITIONS:
 • Khách hàng thanh toán đúng và đầy đủ số tiền theo Thông Báo (V/v: Thanh toán lệ phí trước bạ, thanh toán tiền mua căn hộ và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy chứng nhận”) Dự án The Emerald Golf View) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận Thông báo sẽ nhận được 01 Phiếu sử dụng dịch vụ (tương đương 06 tháng Phí quản lý vận hành nhà chung cư).
 • Customers pay the correct and full amount according to The Notice (For: Payment of registration fee, payment for apartment purchase and receipt of Certificate of land use rights, ownership of housing and property other items attached to the land (“Certificate”) for The Emerald Golf View Project) within 15 days from the date of receipt of the Notice, you will receive 01 Service Usage Voucher (equivalent to 06 months of common house operation management fee).
 • Phiếu Sử Dụng Dịch Vụ sẽ được giao cho Khách hàng vào ngày Khách hàng nhận Giấy chứng nhận. Khi có nhu cầu sử dụng, Khách hàng vui lòng giao lại phiếu này cho Ban Quản Lý Nhà Chung Cư để được miễn phí 06 (sáu) tháng Phí quản lý vận hành tiếp theo.
 • Service Usage Voucher will be given to the Customer on the day the Customer receives the Certificate. When you need to use it, please give this voucher to the Apartment Management Board to receive the next 06 (six) months of operating management fee free of charge.
 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHIẾU SỬ DỤNG DỊCH VỤ/ INSTRUCTIONS FOR USE AND CONDITIONS FOR USE OF SERVICE FORM
 • Để sử dụng phiếu sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng nộp phiếu sử dụng dịch vụ về Lễ tân/Ban Quản lý dự án The Emerald Golf View trước ngày 31/12/2024.

To use the service voucher, please submit the service voucher to Receptionist/ Management Board of The Emerald Golf View Project before December 31st, 2024.

 • Phiếu chỉ được áp dụng từ khi Lễ Tân/Ban Quản lý nhận được phiếu trên.

The voucher is only applicable since Receptionist/Management Board  receives the above Voucher.

 • Phiếu sử dụng dịch vụ không được quy đổi thành tiền hoàn lại cho Quý Khách hàng trong bất kì trường hợp nào.

The service voucher can’t be exchanged or refund for cash to Customers under any circumstances.

 • Phiếu không được áp dụng trong trường hợp bị hư hỏng, tẩy xóa hay rách.

The voucher is not valid if it’s smudged, erased, torn or damaged.

 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ/ CONTACT INFORMATION:

Mọi thắc mắc, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ qua email: egv@lephong.vn hoặc Hotline: 0903 793 679 để được giải đáp và hỗ trợ.

If you have any questions, please contact us through email: egv@lephong.vn or Hotline: 0903 793 679 for answers and support.

Một lần nữa, Công ty chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Chúng tôi.

Once again, the Company sincerely thanks our customers for always trusting and accompanying us.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe, an khang, thịnh vượng!

We wish our Customers health, peace and prosperity!

Trân trọng./.

Best Regards./.

CHI TIẾT XEM VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY