Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác

Dear: Valued Customers and partners

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong (“Công ty”) xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng, đối tác đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

First of all, Le Phong Investment and Development Company Co., Ltd (Hereinafter referred to as the “Company”) would like to sincerely thank our customers and partners for always accompanying us during the past time.

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty như sau:

The Company would like to respectfully inform Customers, partners about the change of Company’s transaction office address as follows:

  • Địa chỉ văn phòng giao dịch cũ: 1369/11 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Old transaction office address: 1369/11 Provincial Road No.43, Binh Chieu Ward, Thu Duc City, HCMC

  • Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: 68 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành Phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

New transaction office address: 68 Binh Duong Avenue, Trung Quarter, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.

  • Thời gian thay đổi địa chỉ / Times to change of address:
  • Công ty sẽ tạm ngưng hoạt động để chuyển đổi văn phòng giao dịch từ ngày 17/11/2023 đến hết ngày 18/11/2023.

The company will suspend operations to convert transaction offices from November 17th, 2023 to November 18th, 2023.

  • Kể từ ngày: 20/11/2023 Công ty sẽ hoạt động tại văn Địa chỉ văn phòng giao dịch mới.

From the date: November 20th, 2023, Company will operate at the new transaction office address.

Kể từ thời gian nêu trên Quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ tại địa chỉ văn phòng mới của chúng tôi. Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ theo Hotline: 0903793679 hoặc qua Email: egv@lephong.vn.

From the above time, Customers and partners please contact us at our new office address. In  case you need further assistance, please contact Hotline: 0903793679 or Email: egv@lephong.vn.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

We hope to receive better support and cooperation in the future.

Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!