Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 04/05/2021
Gia công thép bãi 1&2
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 04/05/2021
Lắp đặt thép, ống ME tầng 6 – zone 1
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 04/05/2021
Lắp đặt thép, ống ME tầng 6 – zone 1