Thi công ngày 05/10/2022 dự án The Emerald Golf View