Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 19/08/2021
Thi công và lắp dựng cốp pha trượt mặt ngoài

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 19/08/2021
Thi công và lắp dựng cốp pha trượt mặt ngoài

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 19/08/2021
Thi công và lắp dựng cốp pha trượt mặt ngoài

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 19/08/2021
Thi công và lắp dựng cốp pha trượt mặt ngoài

 

Cập nhật tiến độ thi công dự án The Emerald Golf View 19/08/2021